INNOTÁRS_08

 

Egyesületünk a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett Az innováció társadalmasítása című pályázaton sikerrel pályázott A gazdasági fejlődésnek és a magyar társadalom egészségi állapotának kapcsolata a családok stabilitásával témájú projektjével. Projektünk 2010. november hónapban lezárult. Projektünk eredményeinek összefoglalását az alábbiak tartalmazzák:

 

Tanulmányok kéziratai

Családi kapcsolatok 2009. felmérés eredményei

Tárkányi Ákos: A párkapcsolatok sikerességének és sikertelenségének okai a 2009-es „Családi kapcsolatok” országos vizsgálat alapján

Munkahely - párkapcsolatok - stressz kölcsönhatásai és gazdasági következményei

Ádám Szilvia: A stressz prevalenciája, prediktorai az elvált emberek körében.

Balog Piroska: A rossz házasság és az egészségi állapot összefüggései. A válás és az egészségi állapot összefüggései, a válás hosszú távú hatása.

Székely András: A családi állapot különböző fajtáinak nemzetgazdasági vonatkozásai

Székely Zsófia: Szülés – Család – Párkapcsolat Mélyinterjúk elemzése

Tárkányi Ákos: A munkahely és a párkapcsolat kölcsönhatásai

Czettele Győző: Javasolt intézkedések a munkahelyi stressz csökkentésére

Párkapcsolatra, házasságra nevelés

Tárkányi Ákos: A házasságra felkészítés, családi életre nevelés szükségessége, példái és tanulságai

Kolonits Klára: KAPCSOLATRA ÉS HÁZASSÁGRA NEVELÉS – ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

 

Folyóiratcikkek

Kapocs

Szülés - Család - Párkapcsolat (előzetes)

 Mester és Tanítvány

Család és ifjúság 27. szám,
2010 augusztus.

Küldhető és adható másnak is, de csak a forrás megjelölésével!

Cikkek a projekt keretében

Balásházy Imre: Az ifjúság és a család boldogságának kulcskérdése a mai magyarországon

Kolonits Klára, Tárkányi Ákos: Párkapcsolatra és házasságra nevelés Magyarországon és az USÁ-ban

Tárkányi Ákos: A fiatalok párkapcsolatainak válsága magyarországon

Mihalec Gábor, Tárkányi Ákos: A házasságok és élettársi kapcsolatok összehasonlító vizsgálata

Cikkek a projekthez kapcsolódóan

Grész Gábor: A családi életre nevelõ programok fontosabb tartalmi elemei

Hortobágyiné Nagy Ágnes: A boldogabb családokért – Családi Életre Nevelés (CSÉN) iskolai program

Csizmadia Róbert, Mihalec Gábor, Csirke József: Amit a tudomány megtehet a házasságra nevelésért: párkapcsolati nevelés a középiskolákban

Grész Gábor, Csizmadia Róbert, Mihalec Gábor: Családi életre nevelés az iskolán kívül

 

Ketten-Együtt hatékonyságvizsgálat

Mihalec Gábor és Csizmadia Róbert: A PREPARE/ENRICH házassági felkészítő és tanácsadó program hatékonysága

 

Konferencia anyagok

I. Család-Nemiség - Társadalom Konferencia anyagai

Szervezési anyagok

Első körlevél

Második körlevél

Harmadik körlevél

Jelentkezési lap

Absztakt minta

Témajavaslatok

Kérdéslista a szakminisztériumoknak

Rövid reklám

Részletes reklám

 

Előadások

I. Család-Nemiség - Társadalom Konferencia Bevezető előadás

Konferencia kiadvány

I. Család - Nemiség - Társadalom Konferencia előadáskivonata

 

Magatartástudományi Napok Pécs

Balog Piroska, Kovács Éva, Mészáros Eszter, Ádám Szilvia, Székely András, Kopp Mária: A válás hosszú távú hatásai poszter

 

Előadássorozat

 Az előadássorozat programlapja

 

Családi kapcsolatok 2009. felmérés előkészítő anyagai

Kérdőív a kérdezőbiztos részére

Kérdőív az interjúalany részére (önkitöltős kérdőív)

Felkérő levél a felmérésben való részvételre

Útmutató a kérdezőbiztosok részére

Válaszlap a kérdőívhez

 

 

 NKTH támogatás