Észérvek a tisztaság mellett

Ellenne is állást foglalhatsz, csak támaszd alá, miért gondolod úgy. Mi majd megcáfoljuk.

Kérdések is jöhetnek.

Szerintem nem nagyon lehet

Szerintem nem nagyon lehet ezt észérvekkel alátámasztani. A tisztaság itt erkölcsi  kategória, értelmét a jóra, és nem a hasznosra vonatkozó alapelvek adják. Aki nem vallja magáénak azokat a jóra vonatkozó alapelveket, amelyek a paráznaság tekintetében a tisztaságban fejeződnek ki, az akkor sem él tisztán, ha éppenséggel soha nem is élt nemi életet a házassága előtt. (ez nyilván maga után vonja azt is, hogy a h.e. szexuális érintkezés nem egyenlő a paráznasággal, a házasság az állam által adott elismervénnyel stb.).

Tehát szerintem rossz a témaindítás. Észérveket fel lehet sorolni az 1 állandó, ellenkező nemű szexuális partner megválasztása mellett. Sok ilyen van, és viszonylag jól megtárgyalt a téma. De ha már azt mondjuk hogy házasság, és ez alatt nem a kapcsolat állami elismerését értjük, tehát pl. morális vagy vallási értelemben beszélünk róla, akkor az észérvek sem nem elegendőek, sem nem igazán adekvátak. 

 

Kedves Tjános!Azt írtad,

Kedves Tjános!

Azt írtad, hogy a tisztaság az erkölcsi kategória. Ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmedet, hogy annak idején a bécsi keringő egy erkölcstelen táncnak számított. No meg régen az is elfogadott nézet volt, hogy egy tisztességes nő nem élvezheti a szexet.

Amire fel kellene hívni az emberek figyelmét (és annak megértése mindenképpen javíthatna a családok összetartásán) az a szeretet, a tolerancia, a másik fél meghallgatása. (lásd Pál apostol 1. levele a korintusbeliekhez 13.)

Kedves Sándor, a bibliai

Kedves Sándor,

a bibliai igehelyeknél maradva; az a szeretet nem toleráns, hanem hosszantűrő. Ez pontosan azt a különbséget mutatja meg, hogy amiről beszélünk, az vajon értéksemleges-e vagy nem a tárgyára nézve. Ha toleráns vagyok akkor előbbi, ha hosszantűrő akkor utóbbi. "Nem örül a hamisságnak,de együtt örül az igazsággal", ahogy írva van.

 

 

Kedves Tjános! Tehát a

Kedves Tjános!

Tehát a tolerancia nem elfogadható viselkedési forma a te értékrended szerint?

Kedves Tjános!Te hogyan

Kedves Tjános!

Te hogyan értelmezed ezt?

"Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt."

A tolerancia nem azt jelenti, hogy örül valaki a rossznak (azaz hamisságnak, gonosznak)... (mármint amit a saját értékrendje szerint rossznak tart az ember)

De hadd tegyek fel egy másik

De hadd tegyek fel egy másik kérdést. Szerinted Jézus toleráns volt?

 Jézus tanított, vagy inkább példát mutatott követőinek?

Ahogy én értem a toleranciát

Ahogy én értem a toleranciát úgy Jézus egyáltalán nem volt toleráns. Nem is ismerte a toleranciát a bűnnel szemben, ellenben diakritikus volt (mai szóhasználatban: diszkriminált, vagyis megkülönböztetést tett bűn és erény között). Pl. amikor elválasztotta a juhokat a kecskéktől, kiűzte a pénzváltókat és a galambárusokat a templomból, kiszárította a fügefát, kiűzte a démonokat stb. Nem csak hogy nem örült annak az állapotnak, amit látott, de nem is tolerálta: tett azért, hogy az megváltozzon.

Hogy a tolerancia elfogadható viselkedési forma-e: Van, amikor az. Ha nem tudom, vagy nem vagyok bizonyos abban, hogy az adott pillanatban helyesen meg tudom-e különböztetni a bűnt az erénytől, akkor, én úgy gondolom, az a helyes választás a konkrét esetekre nézve, ha el sem fogadom, de ellene sem teszek. De ha bizonyos vagyok benne, akkor e bizonyosságom szerint kell cselekednem.

Kérdés

Megkérdeztek e olyanokat mint a mi családunk, bizonyos témákban?

Én még csak 29 éve vagyok házas 1 gyermekünk van. Sajnos sok dologgal nem értek egyet veletek. És ezek sajnos tények, nem lehet igazán cáfolni.  Pl. Egyház szerepe a családban. Mi nem vagyunk hívők, nem járunk temploba sem, ez az egyháznak lehet, hogy baj, és nektek is, nekünk viszont nem. Egyébként ez az első házasságom. Persze ti nevelni akartok, köszönöm én nem kérek belőle. Nem nevelni kéne, mert nevelni esetleg állatokat lehet. Segíteni, példát mutatni, rávezetni a fiatalokat a helyes útra felvilágosítani, de nem nevelni.

Mire is mentek az eddigi rendszerek a nagy nagy neveléssel szoc erkölcs, családpolitika, ez a rendszer meg, egyház meg mindenféle erkölcsi norma. Az eredmény siralmas baromi sok a válás és ha nem lesz változás a hatalom hozzáállásában sok is lesz.

Te hány éve vagy házas?

 

Üdv: Tatler